Mgr. Kateřina PAVELKOVÁ
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Jmenuji se Kateřina Pavelková a v rámci své soukromé psychologické poradny v centru Brna nabízím pravidelné i jednorázové konzultace jednotlivcům i párům. Svoji pomoc Vám mohu poskytnout:
moje fotka
Kromě soukromé praxe pracuji jako klinická psycholožka v Nemocnici Milosrdných bratří a na Krizovém centru FN Brno. Mám profesní zkušenost také z dětského somatického oddělení a psychologické ambulance v Dětské nemocnici a z manželské a rodinné poradny ve Vyškově. Prošla jsem také odbornými výcviky a semináři o nichž najdete více informací v mém životopisu. V průběhu mého profesního života mě čím dál více zajímají techniky zaměřené na práci s tělem, proto jsem si pro své další psychoterapeutické vzdělávání zvolila výcvik v biosyntéze. Biosyntéza je nejnovější přístup v somatické psychoterapii založený na integraci poznatků západní psychologie o psychosomatických blocích a východního učení o energetických drahách. Více na: www.biosynteza.cz

Soukromou psychologickou praxi provozuji na základě živnostenského oprávnění (živnost vázaná): „psychologické poradenství a diagnostika“. IČ: 01907484 Sídlo: Botanická 32, 602 00 Brno
 
Úvod | Proč k psychologovi | Kdo je to psycholog | Co Vás čeká | Životopis | Ceník | Objednání/Kontakt
mgr. katerina pavelkova psycholožka, psychoterapie, psychoterapeut, psychologická poradna, psycholog, Brno, psychologické poradenství, krize, krizová intervence, deprese, psychosomatika, soukromý psycholog, mgr. katerina pavelkova psycholožka, psychoterapie, psychoterapeut, psychologická poradna, psycholog, Brno, psychologické poradenství, krize, krizová intervence, deprese, psychosomatika, soukromý psycholog, krize, krizová intervence, deprese, psychosomatika, soukromý psycholog, psychoterapeut, psychologická poradna, psycholog, Brno, psychologické poradenství, mgr. katerina pavelkova psycholožka, psychoterapie, krize, krizová intervence, deprese, psychosomatika, soukromý psycholog, psychoterapeut, psychologická poradna, psycholog, Brno, psychologické poradenství, mgr. katerina pavelkova psycholožka, psychoterapie,